image banner
Thông báo về việc quy định giá dịch vụ SARS-CoV-2 theo Thông tư 16/2021/TT-BYT
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thông báo kể từ ngày 27/01/2022 sẽ thực hiện giá thu xét nghiệm SARS-CoV-2  

image
Video bệnh viện
Tin mới
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn