Truy cập nội dung luôn

THỦ TỤC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ PHẠM VI QUYỀN LỢI

BẢO HIỂM Y TẾ- BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

/documents/5228884/0/TRUYEN+THONG+BHYT.pdf/038e0e39-bc31-42e0-a02c-6b728e3c28f9

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Lịch khám bệnh tuần từ 19/5/2019-25/5/2019
 Lịch khám bệnh tuần 20 từ 13/5/2019-19/5/2019
 Sổ vàng từ thiện tháng 4 năm 2019
 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo đến tháng 4 năm 2019
 Danh sách bệnh nghèo được hỗ trợ từ quỹ bệnh nhân nghèo tháng 4 năm 2019