Truy cập nội dung luôn

THỦ TỤC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ PHẠM VI QUYỀN LỢI

BẢO HIỂM Y TẾ- BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

/documents/5228884/0/TRUYEN+THONG+BHYT.pdf/038e0e39-bc31-42e0-a02c-6b728e3c28f9

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Lịch khám bệnh tuần từ 15/7/2019-21/7/2019
 Lịch khám bệnh tuần từ 15/7/2019-21/7/2019
 Tổ chức lớp tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" cho nhân viên y tế tỉnh Bến Tre
 Lịch khám bệnh tuần từ 08/7/2019-14/7/2019
 Thông báo về việc tự công bố Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe