Truy cập nội dung luôn

THỦ TỤC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ PHẠM VI QUYỀN LỢI

BẢO HIỂM Y TẾ- BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

/documents/5228884/0/TRUYEN+THONG+BHYT.pdf/038e0e39-bc31-42e0-a02c-6b728e3c28f9

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo Về việc Tổ chức Lớp tập huấn "Chẩn đoán và điều trị bệnh lý Ngoại Thần Kinh" ngày 07/9/2019
 Lịch khám bệnh tuần từ 26/8/2019-01/9/2019
 Lịch khám bệnh tuần từ 19/8/2019-23/8/2019
 Thông báo về việc nhận lại nắp sọ của bệnh nhân đang được bảo quản tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu