image banner
Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo nhu cầu cấp thiết tháng 6 năm 2024

Xét tuyển hợp đồng lao động theo nhu cầu cấp thiết tháng 6.2024

BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn