Truy cập nội dung luôn

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 66608

    THÔNG BÁO

     Về việc giới thiệu nhân viên y tế đến đào tạo liên tục

tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

          Để tăng cường chất lượng của các khóa đào tạo liên tục cho nhân viên y tế và đáp ứng nhu cầu đào tạo liên tục của Quý đơn vị;

          Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thông báo đến Quý đơn vị khi cử nhân viên tham gia đào tạo liên tục tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu theo hình thức chuyển giao kỹ thuật hay thường gọi "Cầm tay chỉ việc" như sau:

 1. Quý đơn vị gửi Công văn trước (01 tháng so với thời gian dự kiến đào tạo) với đầy đủ thông tin học viên bên dưới đến phòng Quản lý chất lượng- Đào tạo và Chỉ đạo tuyến qua địa chỉ Email: qlclbvndc@gmail.com
 • Họ và tên;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Trình độ chuyên môn;
 • Khoa/ phòng công tác;
 • Nội dung yêu cầu đào tạo;
 • Thời gian đào tạo;
 • Hình thức đào tạo

Ghi chú: Khi cần trao đổi thông tin liên hệ: ..., số điện thoại:…

 1. Khi nhận được Công văn của Quý đơn vị, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nội dung yêu cầu và trình Ban Giám đốc phê duyệt.
 2. Khi có chương trình đào tạo đã được phê duyệt, chúng tôi sẽ thông tin phản hồi đến Quý đơn vị để chuẩn bị thủ tục nhập học.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC

- Các Cơ sờ y tế (t/hiện) ;                                                                        (Đã ký)

- Lưu: VT, QLCL-ĐT&CĐT,MT                                         BS.PHAN MỘNG HƯƠNG

  «
  »

  Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

  Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre

  https://www.youtube.com/watch?v=44YfI3zr8qc

  Hoạt động bệnh viện Hoạt động bệnh viện

  Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

  Văn bản mới Văn bản mới

   Lịch khám bệnh tuần từ 19/8/2019-23/8/2019
   Lịch khám bệnh tuần từ 12/8/2019-18/8/2019
   Thông báo Chiêu sinh lớp cấp cứu cơ bản
   Lịch khám bệnh tuần từ 05/8/2019-11/8/2019
   THÔNG BÁO Về việc giới thiệu nhân viên y tế đến đào tạo liên tục tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu