image banner
Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 : “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.
Theo Công văn 82/BLĐTBXH-CTE năm 2024 Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Thời gian thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024: từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024. Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 có các thông điệp, khẩu hiệu như sau: - Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em - Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đối với trẻ em - Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước - Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em - Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Tổng đài 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi - Phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững - Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện - Phòng, chống tai nạn, thương
Tải về
image
Video bệnh viện
Tin mới
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn