Truy cập nội dung luôn

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

(Qu ý khách vui lòng nhấp chọn link bên dưới để xem chi tiết)

/documents/5228884/0/QT+KHAM+BENH+2016_NGUOI+BENH.docx/e865e76c-0318-43b4-ab18-1d2378fd9b1d

Quy trình khám bệnh Quy trình khám bệnh

Kết quả làm việc giữa Cục An toàn thực phẩm và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham Vietnam) Kết quả làm việc giữa Cục An toàn thực phẩm và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham Vietnam)
Trong các công văn của các đơn vị gửi đến đều đánh giá rất cao việc cải cách các thủ tục hành chính của Cục An toàn thực phẩm trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan cho các doanh...

Văn bản mới Văn bản mới

 Lịch khám bệnh tuần từ 19/5/2019-25/5/2019
 Lịch khám bệnh tuần 20 từ 13/5/2019-19/5/2019
 Sổ vàng từ thiện tháng 4 năm 2019
 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo đến tháng 4 năm 2019
 Danh sách bệnh nghèo được hỗ trợ từ quỹ bệnh nhân nghèo tháng 4 năm 2019