image banner
Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5
anh tin bai
image
Video bệnh viện
Tin mới
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn