image banner
Yêu cầu báo giá cho thuê hệ thống CT Scanner nhỏ hơn 32 lát cắt
Yêu cầu báo  giá cho thuê hệ thống CT Scanner nhỏ hơn 32 lát cắt
image
Video bệnh viện
Tin mới
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn