image banner
Tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024
 Tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 8, năm 2024 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam – Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích: (i) Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. (ii) Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam. (iii) Thu hút sự quan tâm giúp các cá nhân, gia của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.
anh tin bai
anh tin bai
image
Video bệnh viện
Tin mới
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn