image banner
Thông báo chào giá số 742

Tập tin thông báo

Mẫu chào giá

Mẫu bản cam kết

Danh mục mời chào giá

 

 

 

 

 

 

 

image
Video bệnh viện
Tin mới
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn