image banner
Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo nhu cầu cấp thiết năm 2024
Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo nhu cầu cấp thiết năm 2024
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn