image banner
Lịch trực phòng khám tuần thứ 28, từ ngày 10/7/2023 đến 14/7/2023
anh tin bai
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn