image banner
Hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
Thực hiện Công văn số 6289/UBND-KSTT ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Công văn số 6249/VPCP-KSTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Nhằm tăng cường mức độ đảm bảo danh tính điện tử, xác thực tài khoản người dùng của tổ chức, cá nhân; lưu trữ, theo dõi hồ sơ đã và đang thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, Ban Giám đốc đề nghị cán bộ viên chức khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nếu cá nhân/tổ chức chưa có tài khoản).

2. Đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu cá nhân/tổ chức đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

3. Liên kết tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để theo dõi toàn bộ hồ sơ (nếu thông tin hồ sơ đã tạo lập giữa 02 tài khoản không đồng nhất).

Tài liệu hướng dẫn đính kèm

image
Video bệnh viện
Tin mới
BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: bvndckhth@gmail.com

Website: http://bvndc.vn