Đường dây nóng: 02753 817555
Đặt lịch khám trực tuyến
Phác đồ điều trị

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

07:02 08-02-2022

Quyết định số 250/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y Tế ngày 28/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Quyết định này “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 và Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021.