Truy cập nội dung luôn

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Thông báo nghỉ Lễ giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018

SỞ Y TẾ BẾN TRE               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BV. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:  558/TB-BVNĐC                           Bến Tre, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ giổ tổ Hùng Vương; 30/4 và 01/5/2018

 

Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 của Quốc hội;

Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong những ngày Lễ giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018. Ban giám đốc Bệnh viện thông báo đến các khoa, phòng  lịch nghỉ Lễ như sau:

 1. Lễ giỗ tổ Hùng Vương:

Được nghỉ làm việc 01 ngày 25/4/2018 (Thứ Tư).

 1. Lễ 30/4 và 01/5:

Được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 28/4/2018 và ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động). Bắt đầu làm việc trở lại vào ngày thứ Tư (ngày 02/5/2018).

 1. Trong thời gian nghỉ Lễ các Khoa, Phòng lưu ý một số công việc sau:
 • Các khoa, phòng phân công trực 24/24; bố trí lịch nghỉ bù cho hợp lý, đúng quy định để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.
 • Khoa Khám bệnh, Điều trị theo yêu cầu:  căn cứ theo lịch nghỉ Lễ thông báo rộng rãi lịch khám, đồng thời giải thích và hẹn bệnh nhân tái khám cho phù hợp tránh tình trạng tập trung bệnh trước và sau đợt nghỉ Lễ.
 • Khoa Cấp cứu: đảm bảo tốt công tác cấp cứu bệnh nhân, quy trình báo động đỏ, đội cấp cứu 115, đội cấp cứu thảm họa, tai nạn, ngộ độc hàng loạt và sẵn sàng ứng phó khi có điều động.
 • Các khoa cận lâm sàng, khoa Dược, khoa Huyết học-Truyền máu, phòng VT-TBYT: Đảm bảo cơ số thuốc, y dụng cụ, oxy, cung cấp máu đầy đủ.
 • Phòng HCQT: phân công treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định, đội công xa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ, cung cấp điện nước đầy đủ, đảm bào an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong bệnh viện. Đội Bảo vệ đảm bảo phân công, tăng cường công tác canh gác, cảnh giác trộm cắp, thực hiện nghiệm chế độ giao nhận trực.
 • Phòng KHTH: phân công lịch trực 4 cấp, theo dõi và báo cáo các hoạt động chuyên môn theo quy định.

Trên đây là Thông báo nghỉ Lễ giổ tổ Hùng Vương; 30/4 và 01/5/2018. Ban giám đốc Bệnh viện đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng phổ biến cho cán bộ, viên chức được biết và thực hiện nội dung thông báo này./.

 

 Nơi nhận:                                                                                          KT.GIÁM ĐỐC

 • Ban Giám đốc (t/dõi chỉ đạo);                                                                  (Đã ký)
 • Các khoa, phòng (thực hiện);  
 • Lưu: VT, P.KHTH, Nh.                                                                 BS. Trần Văn Ân

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo Về việc Tổ chức Lớp tập huấn "Chẩn đoán và điều trị bệnh lý Ngoại Thần Kinh" ngày 07/9/2019
 Lịch khám bệnh tuần từ 26/8/2019-01/9/2019
 Lịch khám bệnh tuần từ 19/8/2019-23/8/2019
 Thông báo về việc nhận lại nắp sọ của bệnh nhân đang được bảo quản tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu