Quyết định triển khai 09 Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch COVID-19

Quyết định triển khai 09 Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch COVID-19

Quyết định triển khai 09 Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch COVID-19

Quyết định triển khai 09 Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch COVID-19

Quyết định triển khai 09 Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch COVID-19
Quyết định triển khai 09 Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch COVID-19

Hoat động bệnh viện nổi bật

Quyết định triển khai 09 Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch COVID-19

 

http://bvndc.vn/upload/files/01-QT_ve_sinh_be_mat_khu_vuc_COVID-19.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/02-QT_Khu_khuan_phuong_tien_van_chuyen_nguoi_benh_COVID-19.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/03-QT_xu_ly_chat_thai_COVID-19.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/04-QT_xu_ly_dung_cu_an_uong_benh_COVID-19.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/05-QT_xu_ly_dung_cu_cham_soc_benh_COVID-19.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/06-QT_xu_ly_do_vai_COVID-19.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/07-QT_mac_va_thao_trang_phuc_phong_ho_ca_nhan.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/08-QT_xu_ly_xac_benh_COVID-19.pdf

http://bvndc.vn/upload/files/09-QT_lay%2C_bao_quan%2C_dong_goi_va_van_chuyen_benh_pham_COVID-19.pdf

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 22
  • Ngày : 477
  • Tháng : 7751
  • Tổng truy cập : 158499

Liên kết website