Truy cập nội dung luôn

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 46
  Tổng lượt truy cập: 65055

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUÝ I NĂM 2018

/documents/5226447/6769058/BB+KIEM+TRA+CHAT+LUONG+QI.2018-18.6.2018.pdf/9b07a8b6-26bb-4817-a05f-e7e2f02ec736

                                   BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
                                           BỆNH VIỆN QUÝ I NĂM 2018

                        (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

a. Tên bệnh viện: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

b. Địa chỉ: 109, Đoàn Hoàng Minh, phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

c. Tuyến: Tỉnh

d. Hạng: I

e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: HOÀNG VIỆT

f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

g. Điện thoại liên hệ: 0983 295 345

h. Địa chỉ Email: bvndckhth@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:    100 %

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:     321  ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.57 ĐIỂM

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

      Mức 1         Mức 2         Mức 3          Mức 4         Mức 5      Tổng số tiêu chí

         01                08                23                 42                09                    83                                                                                                               

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:      83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):   

        Mức 1         Mức 2         Mức 3          Mức 4         Mức 5      Tổng số tiêu chí

           1.2             9.64             27.71            50.60          10.84                  83     

                                                                               Ngày 02 tháng 5 năm 2018

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN                               KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

                  (đã ký)                                                                  (đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh                                  BS.CKI.Phan Mộng Hương

 

  «
  »

  Hoạt động bệnh viện Hoạt động bệnh viện

  Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

  Văn bản mới Văn bản mới

   Lịch khám bệnh tuần từ 15/7/2019-21/7/2019
   Lịch khám bệnh tuần từ 15/7/2019-21/7/2019
   Tổ chức lớp tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" cho nhân viên y tế tỉnh Bến Tre
   Lịch khám bệnh tuần từ 08/7/2019-14/7/2019
   Thông báo về việc tự công bố Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe