Truy cập nội dung luôn

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 36
  Tổng lượt truy cập: 67750

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUÝ I NĂM 2018

/documents/5226447/6769058/BB+KIEM+TRA+CHAT+LUONG+QI.2018-18.6.2018.pdf/9b07a8b6-26bb-4817-a05f-e7e2f02ec736

                                   BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
                                           BỆNH VIỆN QUÝ I NĂM 2018

                        (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

a. Tên bệnh viện: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

b. Địa chỉ: 109, Đoàn Hoàng Minh, phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

c. Tuyến: Tỉnh

d. Hạng: I

e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: HOÀNG VIỆT

f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

g. Điện thoại liên hệ: 0983 295 345

h. Địa chỉ Email: bvndckhth@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:    100 %

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:     321  ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.57 ĐIỂM

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

      Mức 1         Mức 2         Mức 3          Mức 4         Mức 5      Tổng số tiêu chí

         01                08                23                 42                09                    83                                                                                                               

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:      83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):   

        Mức 1         Mức 2         Mức 3          Mức 4         Mức 5      Tổng số tiêu chí

           1.2             9.64             27.71            50.60          10.84                  83     

                                                                               Ngày 02 tháng 5 năm 2018

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN                               KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

                  (đã ký)                                                                  (đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh                                  BS.CKI.Phan Mộng Hương

 

  «
  »

  Hoạt động bệnh viện Hoạt động bệnh viện

  Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

  Văn bản mới Văn bản mới

   Thông báo Về việc Tổ chức Lớp tập huấn "Chẩn đoán và điều trị bệnh lý Ngoại Thần Kinh" ngày 07/9/2019
   Lịch khám bệnh tuần từ 26/8/2019-01/9/2019
   Lịch khám bệnh tuần từ 19/8/2019-23/8/2019
   Thông báo về việc nhận lại nắp sọ của bệnh nhân đang được bảo quản tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu