Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Các phòng

Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Tài Chính Kế Toán

1. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng: Đoàn Văn Cư.

- Phó phòng: 02. Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Hồng Yến.

Tổng số viên chức là 50 VC, có 04 nam và 46 nữ. Có 12 đảng viên.

Phân làm 03 tổ:

- Tổ Tài vụ: 09 viên chức.

- Tổ viện phí: 29 viên chức.

- Tổ cổng dữ liệu: 12 viên chức.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 01; Cử nhân: 42; Cao đẳng: 02; Trung học: 05.

2. Chức năng, nhiệm vụ

          - Làm tham mưu cho Giám đốc về quản lý tài chính của bệnh viện;

          - Quản lý tất cả các khoản thu – chi tài chính của bệnh viện (kể cả các Dự án), kiểm soát chi phí KCB, giải trình vượt trần vượt quỹ BHYT;

          - Quản lý tất cả tài sản của bệnh viện bằng hình thức giá trị sổ sách.

3. Các hoạt động và thành tích đạt được

          - Thực hiện các chế độ, chính sách theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

          - Tăng cường giám sát các khoản chi thường xuyên trong mua sắm, sửa chữa theo yêu cầu thiết thực của bệnh viện.

          - Phối hợp với các khoa phòng chấn chỉnh kịp thời sai soát  trong thanh quyết toán BHYT và triển khai thu phí các DVKT mới.

          - Báo cáo chi tiết khó khăn, vướng mắc hàng ngày với lãnh đạo phụ trách Tổ thanh quyết toán BHYT.

          - Tổ chức nhiều điểm thu phí thuận lợi cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh dễ tìm.

4. Định hướng phát triển

          - Cải tiến phương pháp thu phí, giảm phiền hà bệnh nhân;

          - Tăng cường kiểm tra, tránh sai sót chi phí KCB BHYT;

          - Xây dựng quy chế phối hợp làm việc với các khoa – phòng.

5. Thông tin liên lạc

          - Điện thoại: 02753 810317;

          - Email:

          - Địa chỉ: Khu Hành chính, lầu 1, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, số 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 8
  • Ngày : 397
  • Tháng : 8540
  • Tổng truy cập : 226968

Liên kết website