Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Các phòng

Phòng Quản Lý Chất Lượng - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Phòng Quản Lý Chất Lượng - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Quality Management – Traning and Healthcare Activity Direction Department

Cùng nhau gắn kết – Hỗ trợ - Phát triển

Phòng Quản lý chất lượng – Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu được thành lập từ tháng 10 năm 2018 căn cứ theo Quyết định số 633/QĐ-SYT của Sở Y tế, có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế của bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Quản lý chất lượng – Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là 6 nhân sự, trong đó:

- Phụ trách phòng: BSCKII Nguyễn Hữu Hữu

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh

1 Bác sĩ, 1 ThS YTCC, 1 Điều dưỡng, 1 Cử nhân YTCC

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng – Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:

Quản lý chất lượng

 • Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện
 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phân thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồ dưỡng về quản lý chất lượng
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Đào tạo cán bộ y tế

 1. Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo, bao gồm:
 • Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế
 • Đào tạo chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên
 • Đào tạo luân vòng cho bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp
 • Đào tạo chuyên khoa định hướng cho bác sĩ, điều dưỡng
 • Phối hợp theo dõi và quản lý học viên hệ chính quy các Trường Đại học Y, Dược, các Trường Cao đẳng, Trung cấp y đến thực tập tại bệnh viện
 • Phối hợp với các trrường Đại học Cao đẳng và Trung cấp Y, triển khai loại hình đào tạo dài hạn, có bằng cấp chính quy, bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ CKII
 • Các hình thức đào tạo khác

2. Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám, chữa bệnh vủa các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu khoa học

 • Điều phối, quản lý việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về hoạt động chuyên môn và quản lý y tế
 • Điều phối tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của bệnh viện
 • Đảm bảo thủ tục và nguồn lực để phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học với bệnh viện

Chỉ đạo tuyến

 • Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu
 • Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu
 • Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện

Hợp tác quốc tế

 • Là đầu mối trong việc hợp tác với các tổ chức quốc tế về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo đúng quy định của Nhà nước
 • Đảm bảo thủ tục đoàn đến, đoàn đi đúng quy định và pháp luật của Nhà nước.

Những kết quả đã đạt được:

Kết quả đánh giá chất lượng bộ tiêu chí tăng theo từng năm:

 • 2015: 3.67 điểm
 • 2016: 3.40 điểm (Phiên bản 2.0)
 • 2017: 3.61 điểm
 • 2018: 3.69 điểm
 • 2019: 3.89 điểm

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 02753.815.252

Email: qlclbvndc@gmail.com

Địa chỉ: Khu Hành chính - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - 109 - Đoàn Hoàng Minh-Phường 5-TP Bến Tre

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

 • Đang online : 7
 • Ngày : 413
 • Tháng : 8556
 • Tổng truy cập : 226984

Liên kết website