Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Các phòng

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Kế hoạch tốt - Hiệu quả cao

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Từ những năm 1902 khi Bệnh viện Bến Tre được xây dựng và hình thành từ cơ sở nhà từ thiện của nhà thờ Thiên chúa giáo dùng để nuôi dạy trẻ mồ côi, số lượng phòng khám, trại điều trị còn thô sơ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại khu vực trung tâm thị xã, chưa hình thành nên các phòng chức năng như hiện nay.

Giai đoạn từ 1902 đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã có sự hình thành các phòng nghiệp vụ hỗ trợ cho công tác chuyên môn tại bệnh viện.

Từ giai đoạn 1954 khi bệnh viện Bến Tre được xây dựng lại và đổi tên thành bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Khối hành chánh sự nghiệp với các phòng nghiệp vụ mới được tập trung lại thành một khu riêng biệt.

Phòng Kế hoạch tổng hợp lúc bấy giờ lấy tên gọi là phòng Y vụ, chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn tại bệnh viện.

Năm 1972 Bộ Y tế ban hành “Tổ chức, chức trách, chế độ công tác bệnh viện” hướng dẫn về tổ chức, chức trách, chế độ chuyên môn công tác bệnh viện, đến năm 1988 Bộ Y tế có quyết định số 266/QĐ-BYT ngày 01/4/1988 bổ sung “Chế độ chuyên môn công tác bệnh viện” những tài liệu này đã là cơ sở pháp lý cho hệ thống hoạt động của bệnh viện trong nhiều năm. 

Đến năm 1997 Bộ Y tế ban hành “Quy chế bệnh viện”, quy định chi tiết chức năng nhiệm vụ của từng khoa phòng trong bệnh viện, phòng Kế hoạch tổng hợp mới hình thành những chức năng chuyên biệt. 

Giai đoạn từ 1998 đến 2018, phòng Kế hoạch tổng hợp nhiều lần sát nhập và chia tách chức năng Chỉ đạo tuyến, thành lập phòng Chỉ đạo tuyến của bệnh viện nhưng chính thức đến tháng 10 năm 2018 Phòng Quản lý chất lượng, đào tạo và chỉ đạo tuyến mới được thành lập, chịu trách nhiệm về chỉ đạo tuyến, đề án 1816, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ, hợp tác quốc tế.

Sơ lược về một số lãnh đạo bệnh viện phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp qua các thời kỳ như sau:

 • 1981-1994: Ông Hồ Thu- Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách phòng Y vụ.
 • 1995-2010: Ông Trương Hữu Nhân- Phó Giám đốc, phụ trách phòng KHTH.
 • 1996-2002: Ông Đoàn Út-Trưởng phòng KHTH.
 • 2002-2004: Ông Nguyễn Tấn Bửu-Trưởng Phòng KHTH.
 • 2011-2019: Ông Trần Văn Ân-Phó Giám đốc bệnh viện, phụ trách phòng KHTH.
 • Từ 2016 đến nay: Ông Võ Phạm Trọng Nhân-Trưởng Phòng KHTH.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có 22 nhân viên chia làm 4 tổ phụ trách các mảng hoạt động chuyên môn của phòng như sau:

 • Trưởng phòng: ThS.BS Võ Phạm Trọng Nhân
 • Phó Trưởng phòng: CN Đoàn Văn Thanh - phụ trách Tổ CNTT
 • Bác sĩ: 04 (01 Tiến sĩ RHM, 01 Thạc sĩ , 01 BSCKI TMH, 01 BS YHDP).
 • Cử nhân: 12
 • Điều dưỡng, KTV: 06
 • Tổ Công Nghệ thông tin (IT): phụ trách công tác về công nghệ thông tin, phần mềm, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính, đi dây mạng, cáp nối đường truyền…cho toàn bộ bệnh viện. Số lượng nhân viên:08
 • Tổ Văn phòng: trực tiếp đảm nhận các nhiệm vụ về chuyên môn Khám chữa bệnh, báo cáo thống kê, lưu trữ số liệu, trích sao hồ sơ bệnh án. Số lượng nhân viên: 08
 • Kho Hồ sơ bệnh án: chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản Hồ sơ bệnh án, quản lý thư viện. Số lượng nhân viên: 05
 • Trực Kế hoạch tổng hợp: chịu trách nhiệm điều phối cấp cứu ngoại viện; trình ký giấy chuyển viện; điều động xe cứu thương điều dưỡng tham gia chuyển viện; giải quyết các yêu cầu hỗ trợ xe đẩy, giường nằm, máy thở…từ các khoa và trực tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ chuyên môn từ các cơ quan đơn vị bên ngoài. Số lượng nhân viên: 01

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1. CHỨC NĂNG

Căn cứ Quy chế Bệnh viện năm 1997, Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện. Tổ chức chỉ đạo công tác nhiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

3.2. NHIỆM VỤ.

Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện. Phối hợp với Phòng Quản lý Chất lượng- Đào tạo & Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Phối hợp với Phòng Quản lý Chất lượng- Đào tạo & Chỉ đạo tuyến thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.  

4. THÔNG TIN LIÊN LẠC

 • Số điện thoại: 02753.57.57.97 
 • Email: bvndckhth@gmail.com
 • Địa chỉ: lầu 1, khu Hành chính bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, số 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre.

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

 • Đang online : 12
 • Ngày : 409
 • Tháng : 8552
 • Tổng truy cập : 226980

Liên kết website