Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Các phòng

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

Là Phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Năm 1990 bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ra quyết định thành lập phòng Y tá (điều dưỡng) theo chủ trương của Bộ Y tế. Lúc mới thành lập Phòng chỉ có 02 nhân sự (01 trưởng phòng và 01 nhân viên). Gần 30 năm hình thành và phát triển đến nay phòng Điều dưỡng có 13 cán bộ chịu trách nhiệm quản lý về: chuyên môn, nhân lực, vệ sinh của toàn bộ khối Điều dưỡng, Nữ Hộ sinh, Kỹ thuật viên, Dược sỹ và y công trong bệnh viện. Đồng thời tham mưu cho Ban Giám đốc; phối hợp tích cực với các khoa/phòng tuyển dụng, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Lãnh đạo phòng Điều dưỡng qua từng giai đoạn:

CNĐD Bùi Thành Đạt

1990 - 1993

ThS ĐD Nguyễn Thị Nhiên

1993 - 2006

ĐD CKI Võ Thị Trang Đài

2006 – đến nay

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ   

 •     Nhân lực có 13 điều  dưỡng
 •     Trình độ chuyên môn: 01 ĐD CKI, 07 CNĐD, 02 CĐĐD, 03 ĐDTH
 •     Trưởng phòng: ĐD CKI Võ Thị Trang Đài
 •      Phó trưởng phòng: CNĐD Nguyễn Thanh Thủy

Tập thể điều dưỡng trưởng khoa đoàn kết nhiệt tình năng động 

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng  trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình  Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

4. Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc Điều dưỡng. Giám sát chất lượng , các bảo quản và sử dụng các dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế theo quy định.

6. Phối hợp với các khoa/phòng trong việc tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên khi có nhu cầu cần thiết.

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

8. Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng – đào tạo và chỉ đạo tuyến tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên.

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM QUA

1. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh đạt được mức 4  ( Chương C 6 trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 )

2. Xây dựng được 12 chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

3. phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn để cập nhật và nâng cao kiến thức cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên. Đặc biệt điều dưỡng trưởng khoa đủ chuẩn đã đào tạo đội ngũ giảng viên lâm sàng xong chứng chỉ nghiệp vụ.

4. Tổ chức thành công Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên hàng năm.

5. Tham gia tích cực trong công tác NCKH.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự an toàn, hài lòng cho người bệnh.

2. Xây dựng đội ngũ Điều dưỡng chuyên nghiệp, tận tâm và giao tiếp tốt.

3. Đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ và phát huy vai phối hợp của Điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh.

4. Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

 • Số điện thoại: 02753 822178 (161).
 • Gmail:phongdieuduongbvndc@gmail.com                           
 • Địa chỉ: lầu 1, khu hành chính bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, số 109 đường Đoàn Hoàng Minh, phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

 • Đang online : 17
 • Ngày : 453
 • Tháng : 7727
 • Tổng truy cập : 158475

Liên kết website