Đường dây nóng: 02753 817555
Đặt lịch khám trực tuyến
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Trưởng phòng: Võ Phạm Trọng Nhân
Điện thoại: 090 352 82 68
Email: bvndckhth@gmail.com
Phòng Quản lý chất lượng
Trưởng phòng:
Điện thoại: 02753 815252
Email: qlclbvndc@gmail.com