Truy cập nội dung luôn

Trong năm 2017, phòng Công tác xã hội bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã triển khai thực hiện được các hoạt động nổi bật 

File đính kèm: /documents/5226447/6471286/B%E1%BA%A2N+TIN+H%C4%90+P.CTXH+BV+N%C4%90C+N%C4%82M+2017.pdf/356d22dc-c710-4901-aa99-6755e205ez808

  «
  »

  Hoạt động bệnh viện Hoạt động bệnh viện

  Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

  Văn bản mới Văn bản mới

   Lịch khám bệnh tuần từ 15/7/2019-21/7/2019
   Lịch khám bệnh tuần từ 15/7/2019-21/7/2019
   Tổ chức lớp tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" cho nhân viên y tế tỉnh Bến Tre
   Lịch khám bệnh tuần từ 08/7/2019-14/7/2019
   Thông báo về việc tự công bố Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe