Truy cập nội dung luôn

Trong năm 2017, phòng Công tác xã hội bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã triển khai thực hiện được các hoạt động nổi bật 

File đính kèm: /documents/5226447/6471286/B%E1%BA%A2N+TIN+H%C4%90+P.CTXH+BV+N%C4%90C+N%C4%82M+2017.pdf/356d22dc-c710-4901-aa99-6755e205ez808

  «
  »

  Hoạt động bệnh viện Hoạt động bệnh viện

  Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

  Văn bản mới Văn bản mới

   Thông báo Về việc Tổ chức Lớp tập huấn "Chẩn đoán và điều trị bệnh lý Ngoại Thần Kinh" ngày 07/9/2019
   Lịch khám bệnh tuần từ 26/8/2019-01/9/2019
   Lịch khám bệnh tuần từ 19/8/2019-23/8/2019
   Thông báo về việc nhận lại nắp sọ của bệnh nhân đang được bảo quản tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu