Truy cập nội dung luôn

Trong năm 2017, phòng Công tác xã hội bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã triển khai thực hiện được các hoạt động nổi bật 

File đính kèm: /documents/5226447/6471286/B%E1%BA%A2N+TIN+H%C4%90+P.CTXH+BV+N%C4%90C+N%C4%82M+2017.pdf/356d22dc-c710-4901-aa99-6755e205ez808

Văn bản mới Văn bản mới

 Lịch khám bệnh tuần từ 19/5/2019-25/5/2019
 Lịch khám bệnh tuần 20 từ 13/5/2019-19/5/2019
 Sổ vàng từ thiện tháng 4 năm 2019
 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo đến tháng 4 năm 2019
 Danh sách bệnh nghèo được hỗ trợ từ quỹ bệnh nhân nghèo tháng 4 năm 2019