Đường dây nóng: 02753 817555
Đặt lịch khám trực tuyến
...
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Trưởng Khoa, Phòng: Võ Phạm Trọng Nhân

Điện thoại: 090 352 82 68

...
Phòng Điều dưỡng
Trưởng Khoa, Phòng: Võ Thị Trang Đài

Điện thoại: 090 741 34 15

...
Phòng hành chính quản trị
Trưởng Khoa, Phòng: Phạm Thị Trúc Ly

Điện thoại: 098 337 45 00

...
Phòng Công tác Xã hội
Trưởng Khoa, Phòng: ThS Nguyễn Thị Thùy Trâm

Điện thoại: 0918 10 47 45