BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)
BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

Tin tức

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 45 NĂM 2020 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

PHÒNG KHÁM  CHUYÊN
 MÔN
Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7  Chủ nhật  
02/11/2020 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
Phòng số 1 Nội tim mạch BS  Ái  Ái  Ái  Ái  Ái    
Phòng số 2 Hô hấp-Quản lý hen BS  Thế  Thế  Thế  Thế  Thế    
Phòng số 5 Nội thận BS  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn    
Phòng số 7 Nội thần kinh-Nội tiết 1 BS  Thủy
 Giang
 Loan
 Giang
 Thư
 Loan
 Loan
 Thư
 Giang
 Loan
   
Phòng số 8 Nội thần kinh-Nội tiết 2 BS  Hòa
 Thư
 Lãm
 Hòa
 Lãm
 Thủy
 Hòa
 Lãm
 Thủy
 Hòa
   
Phòng số 9 Tiêu hóa-Gan mật BS  H Vân  Phượng  Dung  Phước   C Vân    
Phòng số 10 Tiêu hóa-Gan mật 2 BS  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp    
Phòng số 13 Nhi BS  Ngân  Nhung  Ngân  Nhung  Ngân    
Phòng số 16 Nội khớp-Da liễu BS  Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
   
Phòng số 17 Nội tim mạch 2 BS Duy-Tâm Duy-Tink Duy-Minh Duy-Tâm Duy-Minh    
Phòng số 19 Nội tim mạch 4 BS Thiện-Quan Thiện-Hà Thiện-Quan Thiện-Hà Thiện-Tâm    
Phòng số 22 Chấn thương chỉnh hình BS  Hiếu
 Tâm
 Long
 Lộc
 Thơi
 Hiếu
 Lộc
 Long
 Thơi
 Thiện
   
Phòng số 23 Ngoại thần kinh BS   Nghĩa
  Nhân
  Nhân
  Nghĩa
  Nhân
  Hiền
  Hiền
  Hữu
  Hiền
  Hữu
   
Phòng số 25 Phòng khám Mắt BS   Trang
  An
  Bích
  Thiện
  Trang
  An
  Bích
  Thiện
  Bích
  Thiện
   
Phòng khám Mắt BS   Trang
  An
  Bích
  Thiện
  Thiện
  Trang
  Bích
  Thiện
  Trang
  An
   
Phòng số 28 Phòng khám Mắt BS   Thi   Thi   Thi   Thi   Thi    
Phòng số 29 PK Răng hàm mặt BS Phương Phương Phương Phương Phương    
Phòng số 33 PK Tai mũi họng BS   Phong
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Nguyễn
  Quân
  Nguyên
   
Phòng số 35 PK Đông y BS   Vũ
  Nhi
  Đạt
  Lê
  Vũ
  Đạt
  Nhi
  Lê
  Đạt
  Nhi
   
Phòng số 36 PK Ngoại tổng quát BS Điền-Hoàng Dung-Liêm Dung-Bảo Dung-Phúc Hồng Phúc-Liêm    
Phòng số 37 PK Ung bướu BS   Tùng
  Nhựt
  Tùng
  Nhựt
  Nhựt
  Linh
  Tùng
  Nhựt
  Tùng
  Nhựt
   
KHU KHÁM CÁN BỘ
Phòng số 1 PK Nội 1 BS   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng    
Phòng số 2 PK Nội 2 BS   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan    
ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
  PK Nội 1 BS  Đơn  Vinh  H Vân  Hạnh  Thư  Điền  Khắc
  PK Nội 2 BS    Dung  Hòa  Loan  Khải  Nhiễn  Vinh
  PK Nội 3 BS              
  PK Nội 4 BS              
  PK Ngoại BS  Hoàng  Phú  Phú  Bảo  Nhựt  Hoàng  Trí
  PK Nhi BS Thủy-Quyên-Phúc Đoan-Phúc-Hiển Quyên-Thủy-Thuấn Phúc-Đoan-Quyên Nhung-Gấm-Quyên Thuấn-Hiển-Hiển Gấm-Thủy-Thuấn
KHOA NHIỄM
  PK Nhiễm (người lớn) BS  Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy     
  PK Nhiễm (nhi) BS       T Thủy        
KHOA SẢN
  PK Thai BS  Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
   
  PK Phụ khoa BS  Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
   
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  Trực BS BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn
  Cấp cứu (Sáng) BS BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
  Cấp cứu (Chiều) BS BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
  MRI BS BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
   
  Siêu âm (Sáng) BS BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến
  Siêu âm (Chiều BS BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến
  X Quang
 ( Lầu 2 )
BS BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 9
  • Ngày : 414
  • Tháng : 8557
  • Tổng truy cập : 226985

Liên kết website