BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 40 NĂM 2020 (28/9 đến 04/10/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 40 NĂM 2020 (28/9 đến 04/10/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 40 NĂM 2020 (28/9 đến 04/10/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 40 NĂM 2020 (28/9 đến 04/10/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 40 NĂM 2020 (28/9 đến 04/10/2020)
BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 40 NĂM 2020 (28/9 đến 04/10/2020)

Tin tức

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 40 NĂM 2020 (28/9 đến 04/10/2020)

PHÒNG KHÁM

CHUYÊN

MÔN

Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7  Chủ nhật  
28/9/2020 29/9/2020 30/9/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020
Phòng số 1 Nội tim mạch BS  Ái  Ái  Ái  Ái  Ái    
Phòng số 2 Hô hấp-Quản lý hen BS  Thế  Thế  Thế  Thế  Thế    
Phòng số 5 Nội thận BS  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn    
Phòng số 7 Nội thần kinh-Nội tiết 1 BS  Thủy
 Thư
 Loan
 Thư
 Thư
 Loan
 Giang
 Thư
 Giang
 Loan
   
Phòng số 8 Nội thần kinh-Nội tiết 2 BS  Hòa
 Lãm
 Đơn
 Hòa
 Lâm
 Hòa
 Đơn
 Hòa
 Lãm
 Thủy
   
Phòng số 9 Tiêu hóa-Gan mật BS  H Vân  Phượng  Dung  Phước   C Vân    
Phòng số 10 Tiêu hóa-Gan mật 2 BS  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp    
Phòng số 13 Nhi BS  Ngân  Nhung  Ngân  Nhung  Ngân    
Phòng số 16 Nội khớp-Da liễu BS  Trung
 Đạt
 Trung
 Đạt
 Trung
 Đạt
 Trung
 Đạt
 Trung
 Đạt
   
Phòng số 17 Nội tim mạch 2 BS   Tâm
 Quan
  Tâm
 Minh
  Tâm
 Minh
  Tâm
 Quan
  Tâm
 Quan
   
Phòng số 19 Nội tim mạch 4 BS  Hà
 Thiện
 Hà
 Thiện
 Sương
 Hà
 Hà
 Duy
 Hà
 Sương
   
Phòng số 22 Chấn thương chỉnh hình BS  Hiếu
 Thiện
 Long
 Lộc
 Thơi
 Hiếu
 Lộc
 Long
 Thơi
 Thiện
   
Phòng số 23 Ngoại thần kinh BS   Nghĩa
  Nhân
  Nhân
  Nghĩa
  Nhân
  Hiền
  Hiền
  Hữu
  Hiền
  Hữu
   
Phòng số 25 Phòng khám Mắt BS   Trang
  An
  Bích
  An
  Thư,
  Trang
  Bích
  An
  Trang
  An
   
Phòng khám Mắt BS   Trang
  An
  Bích
  An
  Thư
  Bích
  Bích
  An
  Trang
  An
   
Phòng số 28 Phòng khám Mắt BS   Thi   Thi   Thi   Thi   Thi    
Phòng số 29 PK Răng hàm mặt BS   Út   Út   Út   Út   Út    
Phòng số 33 PK Tai mũi họng BS   Phong
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Nguyễn
  Quân
  Nguyên
   
Phòng số 35 PK Đông y BS   Vũ
  Nhi
  Đạt
  Lê
  Vũ
  Đạt
  Nhi
  Lê
  Đạt
  Nhi
   
Phòng số 36 PK Ngoại tổng quát BS   Điền
  Hoàng
  Bảo
  Phú
  Hồng  Phúc
  Hạnh Phúc
  Hoàng
  Điền
  Bảo
  Liêm
   
Phòng số 37 PK Ung bướu BS   Tùng
  Nhựt
  Ngọc
  Nhựt
  Ngọc
  Nhựt
  Tùng
  Tân
  Tùng
  Nhựt
   
KHU KHÁM CÁN BỘ
Phòng số 1 PK Nội 1 BS   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng    
Phòng số 2 PK Nội 2 BS   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan    
ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
  PK Nội 1 BS  Đơn  Vinh  H Vân  Hạnh  Thư  Điền  Khắc
  PK Nội 2 BS    Dung  Hòa  Loan  Khải  Nhiễn  Vinh
  PK Nội 3 BS              
  PK Nội 4 BS              
  PK Ngoại BS  Hoàng  Phú  Phú  Bảo  Nhựt  Hoàng  Trí
  PK Nhi BS  Oanh
 Ngân
 Phúc
 Đoan
 Nhung
 Thuấn
 Đoan
 Phúc
 Thuấn
 Gấm
 Hiển
 Quyên
  Quyên
KHOA NHIỄM
  PK Nhiễm (người lớn) BS  Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy     
  PK Nhiễm (nhi) BS       T Thủy        
KHOA SẢN
  PK Thai BS  Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
   
  PK Phụ khoa BS  Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
   
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  Trực BS BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến
  Cấp cứu (Sáng) BS BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
  Cấp cứu (Chiều) BS BS Ngươn
BS Nhật
BS P Tùng
BS Nhật
BS Tiến
BS Nhật
BS Tiến
BS Toàn
BS P Tùng
BS Nhật
  MRI BS BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Hải
BS Diệu
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
   
  Siêu âm (Sáng) BS BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng    
  Siêu âm (Chiều BS BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Hải BS Ngươn    
  X Quang
 ( Lầu 2 )
BS BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước    

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 17
  • Ngày : 463
  • Tháng : 7737
  • Tổng truy cập : 158485

Liên kết website