BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 38 NĂM 2020 (14/9 đến 20/9/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 38 NĂM 2020 (14/9 đến 20/9/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 38 NĂM 2020 (14/9 đến 20/9/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 38 NĂM 2020 (14/9 đến 20/9/2020)

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 38 NĂM 2020 (14/9 đến 20/9/2020)
BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 38 NĂM 2020 (14/9 đến 20/9/2020)

Tin tức

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 38 NĂM 2020 (14/9 đến 20/9/2020)

Thứ tự Tên phòng Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7  Chủ nhật  
14/9/2020 15/9/2020 16/9/2020 17/9/2020 18/9/2020 19/9/2020 20/9/2020
Phòng số 1 Nội tim mạch BS Ái BS Ái BS Ái BS Ái BS Ái    
Phòng số 2 Hô hấp-Quản lý hen BS Thế BS Thế BS Thế BS Thế BS Thế    
Phòng số 5 Nội thận BS Nhiễn BS Nhiễn BS Nhiễn BS Nhiễn BS Nhiễn    
Phòng số 7 Nội thần kinh-Nội tiết 1 BS Thủy
BS thư
BS Loan
BS Thư
BS Thư
BS Loan
BS Giang
BS Thư
BS Giang
BS Loan
   
Phòng số 8 Nội thần kinh-Nội tiết 2 BS Hòa
BS Lãm
BS Đơn
BS Hòa
BS Lâm
BS Hòa
BS Đơn
BS Hòa
BS Lãm
BS Thủy
   
Phòng số 9 Tiêu hóa-Gan mật BS H Vân BS Phượng BS Dung BS Phước  BS C Vân    
Phòng số 10 Tiêu hóa-Gan mật 2 BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp    
Phòng số 13 Nhi BS Ngân BS Nhung BS Ngân BS Nhung BS Ngân    
Phòng số 16 Nội khớp-Da liễu BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
   
Phòng số 17 Nội tim mạch 2  BS Tâm
BS Quan
 BS Tâm
BS Minh
 BS Tâm
BS Minh
 BS Tâm
BS Quan
 BS Tâm
BS Quan
   
Phòng số 19 Nội tim mạch 4 BS Hà
BS Thiện
BS Hà
BS Thiện
BS Sương
BS Hà
BS Hà
BS Duy
BS Hà
BS Sương
   
Phòng số 22 Chấn thương chỉnh hình BS Hiếu
BS Thiện
BS Long
BS Lộc
BS Thơi
BS Hiếu
BS Lộc
BS Long
BS Thơi
BS Thiện
   
Phòng số 23 Ngoại thần kinh  BS Nghĩa
BS  Nhân
 BS Nhân
BS  Nghĩa
BS  Nhân
BS  Hiền
BS  Hiền
BS  Hữu
BS  Hiền
BS  Hữu
   
Phòng số 25 Phòng khám Mắt BS  Trang
BS  An
BS  Bích
BS  An
BS  Thư
BS  Trang
BS  Bích
BS  An
BS  Trang
BS  An
   
Phòng khám Mắt BS  Trang
BS  An
BS  Bích
BS  An
BS  Thư
BS  Bích
BS  Bích
BS  An
BS  Trang
BS  An
   
Phòng số 28 Phòng khám Mắt  BS Thi BS  Thi BS  Thi BS  Thi BS  Thi    
Phòng số 29 PK Răng hàm mặt BS  Út BS  Út BS  Út BS  Út BS  Út    
Phòng số 33 PK Tai mũi họng BS  Phong
BS  Diễm
BS  Quân
BS  Nguyên
BS  Diễm
BS  Quân
BS  Nguyên
BS  Nguyễn
BS  Quân
BS  Nguyên
   
Phòng số 35 PK Đông y BS  Vũ
BS  Nhi
BS  Đạt
BS  Lê
BS  Vũ
BS  Đạt
BS  Nhi
BS  Lê
BS  Đạt
BS  Nhi
   
Phòng số 36 PK Ngoại tổng quát BS  Điền
BS  Hoàng
 BS Bảo
BS  Phú
 BS Hồng  Phúc
BS  Hạnh Phúc
 BS Hoàng
BS  Điền
BS  Bảo
BS  Liêm
   
Phòng số 37 PK Ung bướu BS  Tùng
BS  Nhựt
BS  Ngọc
BS  Nhựt
BS  Ngọc
BS  Nhựt
BS  Tùng
BS  Tân
BS  Tùng
BS  Nhựt
   
KHU KHÁM CÁN BỘ
Phòng số 1 PK Nội 1 BS  Phượng BS  Phượng BS  Phượng BS  Phượng BS  Phượng    
Phòng số 2 PK Nội 2 BS  Ngoan BS  Ngoan BS  Ngoan BS  Ngoan BS  Ngoan    
ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
  PK Nội 1 BS Đơn BS Vinh BS H Vân BS Hạnh BS Thư BS Điền BS Khắc
  PK Nội 2   BS Dung BS Hòa BS Loan BS Khải BS Nhiễn BS Vinh
  PK Nội 3              
  PK Nội 4              
  PK Ngoại BS Hoàng BS Phú BS Phú BS Bảo BS Nhựt BS Hoàng BS Trí
  PK Nhi BS Oanh
BS Ngân
BS Phúc
BS Đoan
BS Nhung
BS Thuấn
BS Đoan
BS Phúc
BS Thuấn
BS Gấm
BS Hiển
BS Quyên
BS  Quyên
KHOA NHIỄM
  PK Nhiễm (người lớn) BS Tường Vy  BS Tường Vy  BS Tường Vy  BS Tường Vy  BS Tường Vy     
  PK Nhiễm (nhi)     BS  T Thủy        
KHOA SẢN
  PK Thai BS H Vân
BS Trâm
BS Phượng
BS Nga
BS Hạnh
BS K Vân
BS Nguyên
BS Trâm
BS Hạnh
BS Nhi
BS Nga
BS Phượng
BS Vân
BS X Trang
BS Nga
BS Trâm
BS Hồ
BS Thu
BS Nhi
BS Trâm
   
  PK Phụ khoa BS H Vân
BS Trâm
BS Phượng
BS Nga
BS Hạnh
BS K Vân
BS Nguyên
BS Trâm
BS Hạnh
BS Nhi
BS Nga
BS Phượng
BS Vân
BS X Trang
BS Nga
BS Trâm
BS Hồ
BS Thu
BS Nhi
BS Trâm
   
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  Trực BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến
  Cấp cứu (Sáng) BS Tiến
BS Nhật
BS Ngươn
BS Nhật
BS P Tùng
BS Nhật
BS Tiến
BS Nhật
BS Ngươn
BS Nhật
  Cấp cứu (Chiều) BS Ngươn
BS Nhật
BS P Tùng
BS Nhật
BS Tiến
BS Nhật
BS Ngươn
BS Nhật
BS P Tùng
BS Nhật
  MRI BS Bảy
Bs Diệu
BS Toàn
BS Bảy
Bs Diệu
BS Toàn
BS Bảy
Bs Diệu
BS Toàn
BS Bảy
Bs Diệu
BS Toàn
BS Bảy
Bs Diệu
BS Toàn
   
  Siêu âm (Sáng) BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng    
  Siêu âm (Chiều BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn    
  X Quang
 ( Lầu 2 )
BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước    

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 7
  • Ngày : 408
  • Tháng : 1785
  • Tổng truy cập : 248035

Liên kết website