BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 29 NĂM 2020 ( Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020 )

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 29 NĂM 2020 ( Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020 )

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 29 NĂM 2020 ( Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020 )

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 29 NĂM 2020 ( Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020 )

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 29 NĂM 2020 ( Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020 )
BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 29 NĂM 2020 ( Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020 )

Tin tức

BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN THỨ 29 NĂM 2020 ( Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020 )

 

 

Thứ tự

Tên phòng

Thứ 2 

Thứ 3

Thứ 4 

Thứ 5 

Thứ 6

Thứ 7 

Chủ nhật  

13/7/2020

14/7/2020

15/7/2020

16/7/2020

17/7/2020

18/7/2020

19/7/2020

Phòng số 1 Nội tim mạch BS Ái BS Ái BS Ái BS Ái BS Ái    
Phòng số 2 Hô hấp-Quản lý hen BS Thế BS Thế BS Thế BS Thế BS Thế    
Phòng số 5 Nội thận BS Nhiễn BS Nhiễn BS Nhiễn BS Nhiễn BS Nhiễn    
Phòng số 7 Nội thần kinh-Nội tiết 1 BS Thủy
BS Thư
BS Thư
BS Loan
BS Loan
BS Giang
BS Thư
BS Thủy
BS Giang
BS Loan
   
Phòng số 8 Nội thần kinh-Nội tiết 2 BS Hòa
BS Lãm
BS Hòa
BS Đơn
BS Lãm
BS Đơn
BS Lãm
BS Hòa
BS Lãm
BS Đơn
   
Phòng số 9 Tiêu hóa-Gan mật BS H Vân BS Phượng BS Dung BS Phước  BS C Vân    
Phòng số 10 Tiêu hóa-Gan mật 2 BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp BS Kim Đẹp    
Phòng số 13 Nhi BS Ngân BS Nhung BS Nhung BS Nhung BS Ngân    
Phòng số 16 Nội khớp-Da liễu BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
BS Trung
BS Đạt
   
Phòng số 17 Nội tim mạch 2  BS Bình
BS Tâm
 BS Bình
BS Minh
 BS Bình
BS Minh
 BS Bình
BS Tâm
 BS Bình
BS Tâm
   
Phòng số 19 Nội tim mạch 4 BS T Quan
BS Hà
BS T Quan
BS Hà
BS T Quan
BS C Tâm
BS T Quan
BS Hà
BS T Quan
BS Hà
   
Phòng số 22 Chấn thương chỉnh hình BS Hiếu
BS Thiện
BS Long
BS Lộc
BS Thơi
BS Hiếu
BS Lộc
BS Long
BS Thơi
BS Thiện
   
Phòng số 23 Ngoại thần kinh  BS Nghĩa
BS  Nhân
 BS Nhân
BS  Nghĩa
BS  Nhân
BS  Hiền
BS  Hiền
BS  Hữu
BS  Hiền
BS  Hữu
   
Phòng số 25 Phòng khám Mắt BS  Trang
BS  Bích
BS  Bích
BS  An
BS  Trang
BS  Bích
BS  Trang
BS  An
BS  Trang
BS  Bích
   
Phòng khám Mắt BS  Trang
BS  Bích
BS  Bích
BS  An
BS  Trang
BS  Bích
BS  Trang
BS  An
BS  Trang
BS  Bích
   
Phòng số 28 Phòng khám Mắt  BS Thi
BS  Bích
BS  Thi BS  Thi BS  Thi BS  Thi    
Phòng số 29 PK Răng hàm mặt BS  Phương BS  Phương BS  Phương BS  Phương BS  Phương    
Phòng số 33 PK Tai mũi họng BS  Phong
BS  Diễm
BS  Quân
BS  Nguyên
BS  Diễm
BS  Quân
BS  Nguyên
BS  Nguyễn
BS  Quân
BS  Nguyên
   
Phòng số 35 PK Đông y BS  Nhi
BS  Lê
BS  Vũ
BS  Nhi
BS  Vũ
BS  Lê
BS  Vũ
BS  Nhi
BS  Lê
BS  Nhi
   
Phòng số 36 PK Ngoại tổng quát BS  Điền
BS  Hoàng
 BS Dung
BS  Bảo
 BS Dung
BS  Phúc
 BS Dung
BS  Phúc
BS  Bảo
BS  Phú
   
Phòng số 37 PK Ung bướu BS  Ngọc
BS  Nhựt
BS  Nhựt
BS  Tân
BS  Ngọc
BS  Nhựt
BS  Nhựt
BS  Tân
BS  Ngọc
BS  Nhựt
   
Khu cấp cứu Phòng bột ĐD Hùng ĐD Hòa ĐD Ẩn ĐD Tâm ĐD Hùng ĐD Hòa ĐD Ẩn
KHU KHÁM CÁN BỘ
Phòng số 1 PK Nội 1 BS  Phượng BS  Phượng BS  Phượng BS  Phượng BS  Phượng    
Phòng số 2 PK Nội 2 BS  Ngoan BS  Ngoan BS  Ngoan BS  Ngoan BS  Ngoan    
ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
  PK Nội 1 BS Đơn BS Vinh BS H Vân BS Hạnh BS Thư BS Điền BS Khắc
  PK Nội 2   BS Dung BS Hòa BS Loan BS Khải BS Nhiễn BS Vinh
  PK Nội 3   BS Khắc          
  PK Nội 4   BS M Trí          
  PK Ngoại BS Hoàng BS Phú BS Trí BS Bảo BS Nhựt BS Hoàng BS Trí
  PK Nhi BS Thủy
BS Quyên
BS Phúc
BS Đoan
BS Quyên
BS Thủy
BS Phúc
BS Đoan
BS Quyên
BS Gấm
BS Hiển BS  Oanh
KHOA NHIỄM
  PK Nhiễm (người lớn) BS  Tường Vy BS  Tường Vy BS  Tường Vy BS  Tường Vy BS  Tường Vy    
  PK Nhiễm (nhi)     BS  T Thủy        
KHOA SẢN
  PK Thai BS Hồ
BS Thu
BS Thi
BS Ngân
BS Hạnh
BS K Vân
BS Trang
BS Nhàn
BS Quyên
BS H Thanh
BS Nhi
BS Danh
BS H Vân
BS Trang
BS Hồng
BS Mơ
BS Nguyên
BS Hồ
BS Thu
BS Thi
BS Ngân
   
  PK Phụ khoa BS Hồ
BS Thu
BS Thi
BS Ngân
BS Hạnh
BS K Vân
BS Trang
BS Nhàn
BS Quyên
BS H Thanh
BS Nhi
BS Danh
BS H Vân
BS Trang
BS Hồng
BS Mơ
BS Nguyên
BS Hồ
BS Thu
BS Thi
BS Ngân
   
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  Trực BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS Tiến BS Ngươn
  Cấp cứu (Sáng) BS Tiến
BS Trước
BS P Tùng
BS Trước
BS P Tùng
BS Trước
BS Tiến
BS Trước
BS P Tùng
BS Trước
  Cấp cứu (Chiều) BS Ngươn
BS Trước
BS Ngươn
BS Trước
BS Tiến
BS Trước
BS Ngươn
BS Trước
BS Ngươn
BS Trước
  MRI BS Bảy BS Bảy BS Bảy BS Bảy BS Bảy    
  Siêu âm (Sáng) BS Bảy BS Bảy BS Bảy BS Bảy BS Bảy    
  Siêu âm (Chiều BS Ngươn BS Ngươn BS Tiến BS Ngươn BS Ngươn    
  X Quang (Lầu 2 - S) BS Tiến BS P Tùng BS P Tùng BS Tiến BS P Tùng    
  X Quang (Lầu 2 - C) BS Nhật BS Nhật BS Nhật BS Nhật BS Nhật    

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 7
  • Ngày : 407
  • Tháng : 1784
  • Tổng truy cập : 248034

Liên kết website