BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 21 (TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 21 (TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 21 (TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 21 (TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 21 (TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021)
BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 21 (TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021)

Tin tức

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 21 (TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021)

LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM 
(Từ 10/5 đến 16/5/2021)
PHÒNG KHÁM CHUYÊN MÔN Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7  Chủ nhật  
10/05/2021 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021 16/05/2021
Phòng số 1 Nội tim mạch BS  Phương Ái  Phương Ái  Phương Ái  Phương Ái  Phương Ái    
Phòng số 2 Hô hấp-Quản lý hen BS  Thế  Thế  Thế  Thế  Thế    
Phòng số 5 Nội thận BS  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn    
Phòng số 7 Nội thần kinh-Nội tiết 1 BS  Thủy
Thư
 Thủy
 Thư
 Thư
 Giang
 Nguỵệt
 Thư
 Giang
 Hòa
   
Phòng số 8 Nội thần kinh-Nội tiết 2 BS  Lãm
 Nguyệt
 Đơn
 Hòa
 Lãm
 Đơn
 Đơn
 Hòa
Đơn-Lãm    
Phòng số 9 Tiêu hóa-Gan mật BS  H Vân  Phượng  Dung  Phước   C Vân    
Phòng số 10 Tiêu hóa-Gan mật 2 BS  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp    
Phòng số 13 Nhi BS Thủy-Quyên Thủy-Quyên Thủy-Quyên Thủy-Quyên Thủy-Quyên    
Phòng số 16 Nội khớp-Da liễu BS  Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
   
Phòng số 17 Nội tim mạch 2 BS Đan-Minh Đan-Trí Đan-Tâm Đan-Tâm Đan-Tâm    
Phòng số 19 Nội tim mạch 4 BS Sương-Hà Sương-Hà Sương-Minh Sương-Hà Sương-Hà    
Phòng số 22 Chấn thương chỉnh hình BS  Hiếu
 Thiện
 Long
 Lộc
 Thơi
 Hiếu
 Lộc
 Long
 Thơi
 Thiện
   
Phòng số 23 Ngoại thần kinh BS   Nghĩa
  Nhân
  Nhân
  Nghĩa
  Nhân
  Hiền
  Hiền
  Hữu
  Hiền
  Hữu
   
Phòng số 25 Phòng khám Mắt BS Bích-Thiện Bích-Thiện   Trang
  An
  Bích
  Thiện
  Trang
  An
   
Phòng khám Mắt BS Tâm-An Tâm-An   An
  Thư
  Bích
  Thiện
  Trang
  An
   
Phòng số 28 Phòng khám Mắt BS   Thi   Thi   Thi   Thi   Thi    
Phòng số 29 PK Răng hàm mặt BS Công Út Công Út Công Út Công Út Công Út    
Phòng số 33 PK Tai mũi họng BS   Phong
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Nguyễn
  Quân
  Nguyên
   
Phòng số 35 PK Đông y BS   Vũ
  Nhi
  Đạt
  Lê
  Vũ
  Lê
  Nhi
  Đạt
  Vũ
  Nhi
   
Phòng số 36 PK Ngoại tổng quát BS Bảo-Hạnh Phúc Dung-Liêm Dung-Hoàng Dung-Hạnh Phúc Bảo-Điền    
Phòng số 37 PK Ung bướu BS Tân-Trung-Linh Tùng-Trung-Linh Linh-Trung-Tùng Ngọc-Trung-Linh Tân-Trung-Linh    
KHU KHÁM CÁN BỘ
Phòng số 1 PK Nội 1 BS   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng    
Phòng số 2 PK Nội 2 BS   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan    
ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
  PK Nội 1 BS Đơn Vinh Linh Nga Hạnh Thư Điền Khắc
  PK Nội 2 BS Dũng X Dung Hòa Giang Khải Nhiễn Vinh
  PK Ngoại BS Hoàng-Hiền Hoàng-Hiền Hoàng-Hiền Hoàng-Hiền Hoàng-Hiền Hoàng  
  Cơ xương Khớp BS Đạt-Trung Đạt-Trung Đạt-Trung Đạt-Trung Đạt-Trung    
  PK Nhi BS Luân-Thuấn-Hiển Quyên-Ngân-Hiển Phúc-Đoan Nhung-Thuấn-Hiển Phúc-Ngân-Hiển Quyên-Ngân-Hiển Phúc-Đoan
KHOA NHIỄM
  PK Nhiễm (người lớn) BS  Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy     
  PK Nhiễm (nhi) BS       T Thủy        
KHOA SẢN
  PK Thai BS  Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
   
  PK Phụ khoa BS  Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
   
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  Trực BS BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng
  Cấp cứu (Sáng) BS BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
  Cấp cứu (Chiều) BS BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
  MRI BS BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
   
  Siêu âm (Sáng) BS BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng
  Siêu âm (Chiều BS BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng
  X Quang
 ( Lầu 2 )
BS BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 9
  • Ngày : 389
  • Tháng : 1766
  • Tổng truy cập : 248016

Liên kết website