BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 20 (TỪ 03/5 ĐẾN 09/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 20 (TỪ 03/5 ĐẾN 09/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 20 (TỪ 03/5 ĐẾN 09/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 20 (TỪ 03/5 ĐẾN 09/5/2021)

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 20 (TỪ 03/5 ĐẾN 09/5/2021)
BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 20 (TỪ 03/5 ĐẾN 09/5/2021)

Tin tức

BẢNG LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM TUẦN 20 (TỪ 03/5 ĐẾN 09/5/2021)

 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN MÔN Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7  Chủ nhật    
03/05/2021 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021 08/05/2021 09/05/2021  
Phòng số 1 Nội tim mạch BS  Ái  Ái  Ái  Ái  Ái      
Phòng số 2 Hô hấp-Quản lý hen BS  Thế  Thế  Thế  Thế  Thế      
Phòng số 5 Nội thận BS  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn  Nhiễn      
Phòng số 7 Nội thần kinh-Nội tiết 1 BS  Thủy
Thư
 Thủy
 Thư
 Thủy
 Giang
 Thủy
 Thư
 Giang
 Thủy
     
Phòng số 8 Nội thần kinh-Nội tiết 2 BS  Lãm
 Hòa
 Đơn
 Nguyệt
 Lãm
 Nguyệt
 Đơn
 Lãm
Hòa-Nguyệt      
Phòng số 9 Tiêu hóa-Gan mật BS  H Vân  Phượng  Dung  Phước   C Vân      
Phòng số 10 Tiêu hóa-Gan mật 2 BS  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp  Kim Đẹp      
Phòng số 13 Nhi BS Thủy-Quyên Thủy-Quyên Thủy-Quyên Thủy-Quyên Thủy-Quyên      
Phòng số 16 Nội khớp-Da liễu BS  Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
 Kiều
 Đạt
     
Phòng số 17 Nội tim mạch 2 BS Đan-Tink Đan-Tink Đan-Sương Đan-Duy Đan-Duy      
Phòng số 19 Nội tim mạch 4 BS Minh-Hà Minh-Thiện Minh-Thiện Minh-Hà Minh-Hà      
Phòng số 22 Chấn thương chỉnh hình BS  Hiếu
 Thiện
 Long
 Lộc
 Thơi
 Hiếu
 Lộc
 Long
 Thơi
 Thiện
     
Phòng số 23 Ngoại thần kinh BS   Nghĩa
  Nhân
  Nhân
  Nghĩa
  Nhân
  Hiền
  Hiền
  Hữu
  Hiền
  Hữu
     
Phòng số 25 Phòng khám Mắt BS   Trang
  An
  Bích
  Thiện
  Trang
  An
  Bích
  Thiện
  Trang
  An
     
Phòng khám Mắt BS   Trang
  An
  Bích
  Thiện
  An
  Thư
  Bích
  Thiện
  Trang
  An
     
Phòng số 28 Phòng khám Mắt BS   Thi   Thi   Thi   Thi   Thi      
Phòng số 29 PK Răng hàm mặt BS Phương Phương Phương Phương Phương      
Phòng số 33 PK Tai mũi họng BS   Phong
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Diễm
  Quân
  Nguyên
  Nguyễn
  Quân
  Nguyên
     
Phòng số 35 PK Đông y BS   Vũ
  Nhi
  Đạt
  Lê
  Vũ
  Lê
  Nhi
  Đạt
  Vũ
  Nhi
     
Phòng số 36 PK Ngoại tổng quát BS Bảo-Hạnh Phúc Dung-Liêm Dung-Hoàng Dung-Hạnh Phúc Bảo-Điền      
Phòng số 37 PK Ung bướu BS Ngọc-Tùng Tân-Linh Tùng-Ngọc Ngọc-Tùng Tân-Linh      
KHU KHÁM CÁN BỘ  
Phòng số 1 PK Nội 1 BS   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng   Phượng      
Phòng số 2 PK Nội 2 BS   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan   Ngoan      
ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU  
  PK Nội 1 BS  Đơn  Vinh  H Vân  Hạnh  Thư  Điền  Khắc  
  PK Nội 2 BS    Dung  Hòa  Loan  Khải  Nhiễn  Vinh  
  PK Nội 3 BS                
  PK Nội 4 BS                
  PK Ngoại BS  Hoàng  Phú  Phú  Bảo  Nhựt  Hoàng  Trí  
  PK Nhi BS Phúc-Đoan Nhung-Thuấn-Hiển Phúc-Ngân-Hiển Thuấn-Nhung-Quyên Ngân-Quyên Luân-Thuấn-Hiển Quyên-Ngân-Hiển  
KHOA NHIỄM  
  PK Nhiễm (người lớn) BS  Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy   Tường Vy       
  PK Nhiễm (nhi) BS       T Thủy          
KHOA SẢN  
  PK Thai BS  Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
     
  PK Phụ khoa BS  Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
 Hạnh
 Nhi
 Nga
 Phượng
 Vân
 X Trang
 Nga
 Trâm
 Hồ
 Thu
 Nhi
 Trâm
     
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
  Trực BS BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng  
  Cấp cứu (Sáng) BS BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
 
  Cấp cứu (Chiều) BS BS Tiến
BS Toàn
BS Ngươn
BS Toàn
BS P Tùng
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
BS Tiến
BS Toàn
 
  MRI BS BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
BS Bảy
Bs Diệu
Bs Nhật
     
  Siêu âm (Sáng) BS BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng  
  Siêu âm (Chiều BS BS Ngươn BS P Tùng BS Tiến BS Ngươn BS P Tùng  
  X Quang
 ( Lầu 2 )
BS BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước BS Trước  

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 45
  • Ngày : 413
  • Tháng : 1790
  • Tổng truy cập : 248040

Liên kết website